[Đam Mỹ] Ta biến thành vị hôn thê của địch thủ thì phải làm sao, đang online, gấp (đang tiến hành)

ta-bie1babfn-thc3a0nh-ve1bb8b-hc3b4n-thc3aa-ce1bba7a-c491e1bb8bch-the1bba7-thc3ac-phe1baa3i-lc3a0m-sao-c491ang-online-ge1baa5p-be1bb95n-tie1bb83u-y

Tác giả: Bổn Tiểu Y

Edit & Beta: A Hoa

Tình trạng: Đang tiến hành

Số chương : 156 chương (chính văn+phiên ngoại)

Nguồn: Xà Viện

Thể loại: trọng sinh, cường cường, tình hữu độc chung, tương lai, sinh tử, ấm áp.

Nhân vật chính: Tống Tiểu Khải, Tần Hiên

_______________________

Văn án

Chương 1    Chương 2    Chương 3    Chương 4    Chương 5

Chương 6   Chương 7   Chương 8    Chương 9    Chương 10

Chương 11   Chương 12   Chương 13   Chương 14   Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21    Chương 22   Chương 23.1   Chương 23.2    Chương 23.3

Chương 24   Chương 25

Chương 26    chương 27    Chương 28    Chương 29     Chương 30

Chương 31    Chương 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35

Chương 36    Chương 37    Chương 38    Chương 39    Chương 40

Chương 41    Chương 42    Chương 43    Chương 44    Chương 45

Chương 46    Chương 47    Chương 48    Chương 49    Chương 50

Chương 51    Chương 52    Chương 53    Chương 54    Chương 55

Advertisements

20 thoughts on “[Đam Mỹ] Ta biến thành vị hôn thê của địch thủ thì phải làm sao, đang online, gấp (đang tiến hành)

  1. Làm ơn, ra chương đều đặn mỗi ngày, ahuhuhu hic hic thực sự iu bộ này chết mất. Thưn thưn chủ nhà <3.!!!!!!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s