Hắn đang vờ sợ hãi

[HĐVSH] Chương 9

Chương 9: Nhà giàu

Edit: Gin’s

Từ 10 giờ đến 11 giờ trời đột nhiên đổ mưa, sau khi mưa tạnh họ dừng lại bên một dòng suối, Khỉ Ốm nhìn suối nước trong thấy đáy không nhịn được vốc một ngụm nước lên uống, sau đó gã nhìn thấy một thi thể tang thi chỉ còn lại nửa người đang chảy xuống từ thượng du.

Continue reading “[HĐVSH] Chương 9”
Âm mưu tin tức tố

[Âm mưu tin tức tố] Chương 6.1

Trên Tấn Giang chỉ có đến đây, và tác giả không cài VIP bộ này nên phần này mình cũng sẽ không cài pass. Đoạn H được tác giả đăng riêng mình sẽ đăng lên sau, và sẽ cài pass nhé. Nội dung đoạn H không ảnh hưởng đến cốt truyện nên những bạn nào không đọc được H cũng không cần lo lắng bị rối nội dung. Thanks.

Chương 6

Edit: Gin’s

“Bản năng sinh học của Phó Thặng vẫn lựa chọn Beta kia!”

Continue reading “[Âm mưu tin tức tố] Chương 6.1”