[Đam mỹ] Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập (đang tiến hành)

anh1

Tác giả: Trích Hữu Ngư Chi Đạo

Edit & Beta: A Hoa

Tình trạng: Đang tiến hành

Số chương : 101 chương (chính văn+phiên ngoại)

Nguồn: Xà Viện

Thể loại: cường cường: trọng sinh, báo thù, hào môn, sủng 1×1, HE

Cp: Tả Trạm Vũ x Lâm Hạo Sơ (phúc hắc yêu nghiệt công x hào hoa phong nhã thụ)

Lần đầu edit, mình còn nhiều sai sót. Bản edit theo cảm tính, độ chính xác chưa cao.
BẢN DICH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

KHÔNG COPY.

DO NOT TAKE AWAY.

_______________

 Văn án

 Chương 1       Chương 2      Chương 3    Chưong 4       Chương 5

  Chương 6      Chương 7     Chương 8     Chương 9     Chương  10

Chương 11    Chương 12   Chương 13    Chương 14    Chương 15

Chương 16   Chương 17   Chương 18   Chương 19   Chương 20

Chương 21   Chương 22   Chương 23   Chương 24   Chương 25

Chương 26    Chương 27    Chương 28    Chương 29    Chương 30

Chương 31    Chương 32    Chương 33    Chương 34    Chương 35

Chương 36    Chương 37    Chương 38    Chương 39    Chương 40

Chương 41    Chương 42    Chương 43    Chương 44    Chương 45

Chương 46    Chương 47    Chương 48    Chương 49    Chương 50

Chương 51    Chương 52    Chương 53    Chương 54    Chương 55

Advertisements

17 thoughts on “[Đam mỹ] Trọng sinh chi tiện nhân muốn nghịch tập (đang tiến hành)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s