[TSCTNMNT] Chương 33

xin lỗi mọi người vì mấy hôm không ra chương mới. nhưng hôm trước tâm trạng mình thật sự rất tệ nên không thể edit được. giờ mình ổn ròi nhưng mấy hôm tới chắc sẽ ra chương chậm một chút.

Chương 33

Continue reading

Advertisements